Om Kim N. Gabrielli

kim noguera gabrielli
Foto: Ingeborg Løvlie

Biografi – Kim N. Gabrielli (CV på LinkedIn)

Kim Noguera Gabrielli har mer enn 12 års arbeidserfaring innen internasjonalt samarbeid, bærekraft og politisk kommunikasjon og påvirkning. Han er fra september 2019 direktør og daglig leder for UN Global Compact Norge. UN Global Compact har nylig etablert seg med eget styre og fra høsten 2019 med eget sekretariat i Norge. UN Global Compact er FNs og verdens største initiativ for et bærekraftig næringsliv. Initiativet er også den første FN-organisasjonen som etablerer seg i Norge siden 2002 og det etter påtrykk fra norsk næringsliv.

Før UN Global Compact Norge var Gabrielli assisterende generalsekretær og avdelingsdirektør for barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge. UNICEF er FNs barnefond og den tredje største FN-organisasjonen.

Han har jobbet i UNICEF siden 2012 i ulike roller og har erfaring både som politisk rådgiver, kommunikasjonssjef og fra UNICEFs hovedkontor i New York. Han har vært sentral for å bygge opp UNICEF Norges politiske påvirkningsarbeid siden 2012. Siden 2015 har han drevet fram UNICEF Norges nysatsing på samarbeid med næringslivet innen barns rettigheter, bærekraft og globale verdikjeder. Han er i 2019 også programleder for podkasten «Bærekraftspodden».

Bærekraftspodden_Kim N. Gabrielli_UNICEF_podkast
Foto: Kristian Holten

Gabrielli har initiert og ledet UNICEF Norges samarbeid med NBIM og tatt initiativ til en ny strategi og satsing på samarbeid med investorer i UNICEF globalt.  Gabrielli er også sammen med Terje A. Eikemo en av to initiativtakere bak NTNUs nye forskningssenter for global helse og ulikhet, «CHAIN»NTNU CHAIN-senteret har sikret seg en lys framtid med 70 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet og et tett samarbeid med Global Burden of Disease.

Før UNICEF jobbet Gabrielli som internasjonal rådgiver for idrettspresidenten og i Røde Kors. Gabrielli har også hatt en rekke verv i ulike organisasjoner og i Arbeiderpartiet. Han har vært lokallagsleder i Oslo Arbeiderparti og sterkt engasjert i partiets internasjonale arbeid og utvikling av utenrikspolitikk gjennom Aps internasjonale utvalg og Oslo Aps Internasjonale Forum. I 2017 utga han boka «Sosialdemokratisk utenrikspolitikk i Trumps verden» i samarbeid med Stina Torjesen.

Gabrielli studerte språkfag, islam og migrasjon ved LMU-universitetet i München og skrev sin masteroppgave i Irland om Islam i Europa. Han snakker engelsk, spansk og tysk flytende.

Gabrielli vokste opp på Nøtterøy, men har vært bosatt i Oslo siden 2008, da han kom hjem til Norge etter syv år i utlandet. Gabrielli er gift med Brian Noguera-Gabrielli.

Kontaktinfo:

kim.gabrielli@gmail.com, tlf. 97424587, Twitter/ Instagram: @kimgabrielli, Facebook: https://www.facebook.com/kim.gabrielli

Reklamer