Intro: Bærekraft og bærekraftsmålene

Manglende ambisjoner i utviklingspolitikken