Intro: Bærekraft og bærekraftsmålene

Rederne kan lære av klesbransjen