Bokanmeldelse: Sosialdemokratisk utenrikspolitikk

Norge må øke eksporten av «anstendig arbeidsliv»