Podkast: Hva er ansvarlige investeringer? Og hvorfor er de viktige?

Intro: Bærekraft og bærekraftsmålene

Rederne kan lære av klesbransjen

Podcast: Hvilken vei bør norsk utenrikspolitikk gå?

Manglende ambisjoner i utviklingspolitikken