Podkast: Hva er ansvarlige investeringer? Og hvorfor er de viktige?

Intro: Bærekraft og bærekraftsmålene

Podcast: Hvilken vei bør norsk utenrikspolitikk gå?