Podkast: Hva er ansvarlige investeringer? Og hvorfor er de viktige?

Intro: Bærekraft og bærekraftsmålene

Rederne kan lære av klesbransjen

Manglende ambisjoner i utviklingspolitikken

Mine favorittbøker 2015 – 2017