Podkast: Hva er ansvarlige investeringer? Og hvorfor er de viktige?

Intro: Bærekraft og bærekraftsmålene

Mine favorittbøker 2015 – 2017