Manglende ambisjoner i utviklingspolitikken

Mine favorittbøker 2015 – 2017

Mer tiltaksliste enn veivalg

Norge må øke eksporten av «anstendig arbeidsliv»