Flere jobber er også vårt ansvar

Manglende ambisjoner i utviklingspolitikken