Flere jobber er også vårt ansvar

Rederne kan lære av klesbransjen