18-års grense for energidrikk nå!

Juridisk rådgiver Marthe Engedahl og jeg avleverte UNICEF Norge sin beskjed til Stortinget den 9.mai. Vi trenger bedre regulering av markedsføring av usunn mat til barn og 18-års grense på energidrikk! Vi sa dette om energidrikk i Stortinget og er glad for at flere av partiene nå ser ut til å vurdere å stramme inn.

«Høyt Koffeininnhold. Bør ikke inntas av barn og gravide og ammende mødre». Skal energidrikker være merket med i følge Mattilsynet.

Likevel drikker halvparten av barna i alderen 10-18 energidrikk. Tallet øker kraftig. Og vi har sett en dobling blant 10-12 år på tre år. 70% av skoleelevene i alderen 16-18 drikker det på skolen.

Barna rapporterer selv søvn- og konsentrasjonsproblemer og følelser av angst etter å ha drukket energidrikk. Tester på voksne viser at et for høyt koffeinnhold er helseskadelig.

I dag kan energidrikk fritt kjøpes av barn og markedsføres mot barn ned til 13 år.

Men energidrikk er bare toppen av matberget. For i dag er det liten eller ingen lovregulering av markedsføring av de fleste usunne mat og drikkevarer mot barn.

UNICEF Norges budskap er:

Barn har ikke kunnskapen og erfaringen til å ta opplyste og sunne valg selv. Derfor er ikke en merkelapp på mat- og drikkevarer om at det ikke bør ikke inntas av barn nok. Det må vi voksne bistå med. Individets frihet til å ta egne valg stiller seg derfor annerledes for barn enn voksne. Norske myndigheter har derfor et særlig ansvar for å beskytta barna mot usunn mat og drikke.

Norge har et særlig ansvar for å ivareta barns beste og barns rettigheter også når det gjelder ernæring og UNICEF Norge ber derfor om et lovregulert forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke mot barn.

UNICEF Norge ber også om at myndighetene innfører 18-års grense på energidrikker, slik det er gjort i Litauen, Latvia, og som det er under behandling i Sverige og Storbritannia.

Mer her: https://www.unicef.no/…/unicef-ber-regjeringen-innfore-18-a…

%d bloggere liker dette: