Intro: Bærekraft og bærekraftsmålene

– Jeg sover godt fordi vi er på den sida som prøver å gjøre verden bedre, vi har en plan for hvordan vår bedrift bidrar, sier Cilia Holmes Indahl bærekraftssjef i Aker BioMarine

Bærekraftspodden har utfordret Cilia og Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø (ForUM) til å svare på: Hva er bærekraft og FNs bærekraftsmål? Hvor mange mål er det? Hvorfor er de viktige? Hva er de viktigste idealene i bærekraftsmålene? Hva skal til for å nå dem? Og hva må politikere og bedrifter bidra med?

LYTT TIL BÆREKRAFTSPODDEN!

Hva er bærekraft? Hva er bærekraftsmålene? Og hva må til for å nå dem?

I Bærekraftspodden har vi et særlig fokus på næringsliv og privat sektor. Viktigere enn hvor mange bedrifter som vil bidra til en bærekraftig utvikling nå, er hvordan selskapene som er med vil levere for å nå bærekraftsmålene innen 2030. For skal vi nå bærekraftsmålene innen 2030, må vi brette opp ermene og sette i gang. Både frivillig, offentlig og ikke minst private aktører må med. Da hjelper det ikke å dvele med dem som velger å stå utenfor, men vi må ta tak i dem som ønsker å gjøre en forskjell. De andre selskapene vil komme etter.

De negative sider ved en bedrifts operasjoner gjør heller ikke nødvendigvis næringslivet til motstandere av en bærekraftig utvikling, skal vi tro Cilia:

– Utrolig viktig at vi ikke bruker pekefinger her, for det var ikke feil valg da vi gjorde de. Det har bare blitt for vanskelig å snu når vi har blitt kjent med konsekvensene. Derfor er det avgjørende at vi nå motiverer til endring, sier Cilia Holmes Indahl i dagens Bærekraftspodden

PwC lanserte høsten 2017 rapporten «Bærekraft 100» sammen med UNICEF. Rapporten gjorde en gjennomgang og definerte kriterier for hva som er viktig for å være bærekraftig med fokus på barns levevilkår. PwC så blant annet på om selskapene rapporterte om de å ga arbeidende foreldrene tilstrekkelig fødselspermisjon, ammepauser for mødre og om de har retningslinjer mot å markedsføre produkter og tjenester direkte mot barn.

Undersøkelsen var nedslående og viste at kun seks av Norges 100 største selskap har definert KPIer for deres arbeid med barns rettigheter og kun sju av selskapene har utført en vesentlighetsanalyse på barns rettigheter.

Stadig er det flere norske aktører som innser at de må forholde seg til FNs bærekraftsmål. Men jubel omsetter ikke bærekraftsmalene i handlekraft og konkrete endringer. Det er viktige at bedriftene legger en plan slik Cilia sier. Det viser PwC-rapporten ettertrykkelig.

Så hvordan kan bedrifter konkret bidra til bærekraftig utvikling? UNICEFs svar er at barna må stå helt sentralt, for barna er bærekraften: De er dagens mest sårbare, og samtidig morgendagens endringsagenter. Vi oppfordrer bedrifter til handling på tre områder: Ta tak i bedriftens innvirkning på barns rettigheter og levevilkår i globale verdikjeder, ta i bruk bedriftens produkt og tjenester for å bedre barnas liv, og bidra økonomiske til utviklingsarbeid.

Vil du lære mer og få noen gode eksempler på hvordan du eller din bedrift kan bidra til at verden når bærekraftsmålene?

Sjekk ut episode fire av Bærekraftspodden her.

%d bloggere liker dette: