Bedrifters verdikjeder påvirker barn over hele kloden

Har blitt intervjuet om sammenhengen mellom barn og bærekraft av Jørn Wad i magasinet Samfunnsansvar.

-Det er ingen tvil om at næringslivet har betydelig innflytelse på barns liv over hele kloden: UNICEF anslår at så mange som en milliard barn blir påvirket av internasjonale selskapers verdikjeder.

Kim Noguera Gabrielli er direktør for barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge. UNICEF er FNs barnefond, og verdens største organisasjon når det gjelder å jobbe for barns levevilkår og rettigheter.
-UNICEF er eid av medlemsstatene i FN, og er verdens tredje største organisasjon både når det gjelder nødhjelp og utvikling, forteller han.

Fremtiden

-UNICEF jobber for en bedre fremtid for hvert eneste barn og derigjennom for å nå bærekraftsmålene. Barn er de mest sårbare, men de er per definisjon fremtiden og det er de som er morgendagens endringsagenter. Å sikre at barns rettigheter håndheves, at forsørgere har en anstendig jobb og inntekt, og at foreldre og barn har mulighet til samvær er derfor i alles interesse. Mister vi barna av syne i bærekraftslaget, taper vi bærekraftkampen, sier han.

For at alle barn skal overleve og vokse opp er helse og utdanning helt avgjørende. Fortsatt dør 5,6 millioner barn hvert år av årsaker og sykdommer som vi enkelt kan forebygge og behandle, som lungebetennelse og diaré. Vaksinasjon er blant de aller mest effektive og minst kostbare metodene for å redde barns liv: Et stikk i armen er alt som skal til for å hindre sykdom. Men dét alene er ikke nok: UNICEF-maskineriet må også levere på alle andre arenaer barn og foreldre trenger støtte:

-Vi jobber for å beskytte barnet i krise og konflikt, fri dem fra underernæring, sult, vold og overgrep. UNICEF har kontorer i 190 land. Det gjør at vi kan hevde at vi jobber for å nå hvert enkelt barn.

-Det betyr at barnas – og dermed verdens – fremtid i grunnen er ganske avhengig av organisasjonens arbeide?

-På en måte kan du si det: UNICEF og våre partnere gir i dag vaksiner til halvparten av verdens barn.

Samtidig jobber vi stadig på nye områder i takt med den globale utviklingen. Fotavtrykket til globale selskaper blir stadig større: Nesten en halv milliard mennesker jobber i dag i bedrifter som er en del av globale verdikjeder. De aller fleste av dem er foreldre, og det betyr at deres arbeidsforhold har stor direkte og indirekte innflytelse på barnas levekår og rettigheter. Vi jobber derfor direkte med bedrifter og deres eiere for å bedre arbeidsforholdene. Et eksempel er tekstilsektoren i Bangladesh og Vietnam, hvor UNICEF jobber med ledelsen på fabrikker for å bedre alt fra skole for unge arbeidere til å sikre ammepauser og fødselspermisjon.

Les resten av intervjuet hos Magasinet Samfunnsansvar.

%d bloggere liker dette: