Barnedødeligheten synker – men mye gjenstår

De siste 20 årene har tallene på barnedødelighet gått betraktelig ned, sa jeg på NRK i dag. Det er en gledelig nyhet!

Men fremdeles dør rundt 5,4 millioner barn under fem år hvert eneste år verden over.

Rundt 4 millioner av disse er under ett år, og 2,5 millioner dør under fødsel eller i løpet av den første levemåneden. Langt de fleste dødsfallene kunne vært forhindret.

Oppvekstsvilkår avgjørende

UNICEFs beregninger viser at 56 millioner barn vil dø innen 2030 hvis det ikke blir satt inn umiddelbare tiltak.

Oppvekstsvilkår er avgjørende for barns sjanse til å overleve. Forskjellen mellom fattig og rik er stor. Afrika sør for Sahara forblir det området i verden med høyest barnedødelighet blant barn under fem år. I 2017 døde 76 barn av 1000 som ble født levende. Det betyr at ett av 13 barn dør før sin femte bursdag – 14 ganger flere enn de som dør i land med høy inntekt, der ett av 185 barn dør innen fylte fem år.

Det umulige er mulig

Halveringen av barnedødeligheten viser at bistand og statenes innsats virker. Vi har vist at det umulige er mulig.

UNICEF vaksinerer halvparten av verdens barn. Sammen med våre partnere har vi vaksinasjonsprogrammer i over 100 land for å forhindre spredning av smittsomme sykdommer.

Vaksinasjon er blant de aller mest effektive og minst kostbare metodene for å redde barns liv.

Barna dør av sykdommer som vi her hjemme lett behandler og forebygger, som lungebetennelse eller diaré. Sykdommer som barn og foreldre i Norge ikke trenger å frykte, men som er de største barnedreperne i verden.

Etter nyfødtperioden forårsaker lungebetennelse og diaré like mange dødsfall som alle andre sykdommer til sammen.  Underernæring og feilernæring er den bakenforliggende årsaken til halvparten av disse dødsfallene.

Mange har ikke tilgang på kyndig hjelp under svangerskap og fødsel, vaksiner, amming, tilgang til rent vann og gode sanitære forhold og kunnskap om hygiene. Enkle legemidler, som barnetilpasset antibiotika, sink og salt/sukker-blanding, kan gjøre barna friske igjen. Vi må stå på og nå enda flere!

Det er ikke alltid så mye som skal til. Et såpestykke, et nålestikk i armen og rent drikkevann kan avgjøre om et barn får oppleve sin femte fødselsdag eller ikke. UNICEF vet hva som skal til. Du kan være med på å støtte arbeidet gjennom å bli fadderkjøpe vaksiner, eller gi en gave. Verden går fremover. Men det går for sakte. Vi må forsterke vår innsats og da er ditt bidrag viktig.

Les mer om UNICEFs arbeid.

%d bloggere liker dette: