Bærekraft konkretisert

Viktigere enn debatten her i DN om næringslivet ønsker en bærekraftig utvikling eller ikke, er spørsmålet hvorvidt og hvordan næringslivet handler, skriver jeg i dagen avis.  Skal vi nå bærekraftsmålene innen 2030 og bidra til en bedre verden, må vi brette opp ermene og sette i gang. Etterlevelse av reguleringer og konkrete tiltak må til. Hvordan bidrar bedrifter konkret til bærekraftig, varig endring?

Barna må stå sentralt, for barna er bærekraften: De er dagens mest sårbare, samtidig morgendagens endringsagenter. Bedrifter bør handle på tre områder: Ta tak i bedriftens innvirkning på barns rettigheter i egne verdi- og leverandørkjeder, ta i bruk bedriftens produkter og tjenester for å bedre barnas liv, og bidra økonomiske til utviklingsarbeid for barn. Økonomiske bidrag er ikke «umoderne» samfunnsansvar, men fortsatt helt nødvendig skal vi innfri bærekraftsmålene om god helse og utdannelse.

Et eksempel på rettighetsarbeid er at vi i samarbeid med Oljefondet og ti av verdens største kles- og skomerker identifiserer utfordringer og løsninger som påvirker barnas hverdag i Bangladesh. Samtidig må vi i nye partnerskap jobbe smartere og mer effektivt ved å bruke selskapers tjenester eller produkter: Sammen med Telenor fødselsregistrerer vi barn med mobil for å sikre dem helsetjenester og utdannelse.

Å skape arbeidsplasser er selskapers viktigste bidrag til bærekraftsmålene. Men for å levere på alle dimensjonene av bærekraft, så står barna, konkret handling og nytenkende partnerskap sentralt.

%d bloggere liker dette: