Oljefondet og UNICEF går sammen for barns rettigheter

Endelig! Etter tre år med dialog og forhandlinger med Oljefondet har vi endelig fått til en avtale. Sammen med Ivar, Pedro, Leah og Sofie i UNICEF så kom vi endelig i mål!

I går feiret vi det med et intervju med NRK på norsk og med Bloomberg på engelsk. Leder av eierskapsavdelingen i Oljefondet Carine Smith Ihenacho og generalsekretær Camilla Viken i UNICEF tok seg av praten, mens jeg var sufflør.

Oljefondet, Kim, Camilla og Carine

250 millioner barn er berørt av sko- og klesindustrien. UNICEF og Oljefondet har invitert flere av de ledende selskapene i verden til et nettverk for å skape bedre forhold for barn i og rundt industrien.

Nettverket vil gi selskaper en arena til å utfordre og forbedre deres arbeid med barns rettigheter, og vil gjøre dem i stand til å vurdere hvilke negative effekter deres virksomhet kan ha på barn. Barnearbeid er ett av mange temaer som blir tatt opp. Men barns liv berøres også av ringvirkningene av industrien. Blant annet må arbeidende foreldre få mulighet til å være god omsorgspersoner.

Til journalisten sa Camilla og Carine følgende:

– Det handler også om å sikre at foreldre kan skape verdige oppvekstvilkår for barna. Det påvirkes for eksempel av arbeidstid, levestandard, mulighet for foreldrepermisjon, og at mødre kan amme barna sine, sier Camilla Viken, som er generalsekretær i UNICEF Norge.

Barns liv påvirkes direkte eller indirekte i hele verdikjeden, og det er derfor naturlig at nettverket tar opp alle disse temaene.

– Selskapenes adferd kan påvirke familienes levestandard, muligheten til skolegang, tilgang på hygienefasiliteter og forurensning av nærmiljøer påvirkes på forskjellige måte, sier Viken.

Nettverket vil legge til rette for at selskapene sammen kan finne praktiske løsninger på konkrete utfordringer knyttet til barns rettigheter. Selskapene i nettverket skal også ha dialog om hvordan de best kan integrere barns rettigheter i sine retningslinjer, selskapspraksis, styringsstruktur og rapporteringssystemer.

– På sikt håper vi at nettverket vil bidra til bedre markedspraksis blant selskaper og bedre håndtering av barns rettigheter, sier leder for eierskap Carine Smith Ihenacho i Oljefondet.

Et utvalg selskaper som Oljefondet er investert i har blitt invitert til å delta i nettverket. Rundt ti av de største selskapene i verden vil delta på første nettverkssamling i Genève 27. november. Eksperter innen feltet vil legge til rette for dialogen mellom selskapene. I løpet av de neste to årene vil det avholdes en rekke workshops, samt kvartalsvise møter.

 

%d bloggere liker dette: