Har Trumps klima-nei noe å si?

Har Trumps nei til klimaavtalen noen betydning? På denne bloggen av Kjetil Lund får du noen svar. Kjetil Lund er direktør for klima og myndighetskontakt i Statkraft.

«Det kryr av kommentarer om hva det betyr og ikke betyr at Donald Trump trekker USA ut av Paris-avtalen. Fra katastrofe til ingenting.

Realiteten er at ingen av oss vet hva konsekvensene blir, verken på kort eller på lang sikt.

Hiver meg på likevel:

Utslippene på vei ned

Den direkte effekten på de amerikanske utslippene vil trolig være null og niks. Utslippene har lenge vært på vei nedover. Hovedfortellingen er at gass utkonkurrerer kull. Denne markedsdrevne utviklingen vil holde fram en stund ennå. USA ligger faktisk godt an til å nå sine forpliktelser etter Paris-avtalen om 26-28 prosent kutt innen 2025 (målt mot nivået i 2005).

Skal de amerikanske utslippene presses enda lenger ned de neste 10-20 årene, trengs imidlertid politiske tiltak i tillegg. En nasjonal CO2-skatt for eksempel. Men noe slikt ville USA neppe innført under denne administrasjonen uansett.

I så måte skjedde den store skaden ved presidentvalget i fjor høst, ikke nå.

[…]

bill-nye-has-a-great-response-to-trumps-outrageous-statements-about-climate-change

Farten senkes

Ok, men hva er da problemet, hvis denne beslutningen ikke endrer retningen vi går i?

Problemet er at den senker farten.

Verden var ikke på bane mot å nå togradersmålet fra før. Når du allerede er for sen, er ytterligere forsinkelser svært dårlige nyheter.

Hvordan vil Trumps beslutning senke farten? Forklaringen er at klimaavtaler ikke i seg selv kutter utslipp. Det de gjør, er å bidra med et rasjonale for de beslutningene som faktisk kutter utslippene.»

Les hele bloggen til Kjetil Lund her

%d bloggere liker dette: