Spanske alternativer til neoliberalismen 

Et sosialdemokratisk postkort fra Madrid! Sebastián Royo skriver i El Pais at uten tvil er det behov for nye sosialdemokratiske alternativer til det dominerende neoliberale paradigmet.

Sett fra Madrid er det utvilsomt sant: Hvordan skaffe arbeid til alle? Og hvordan sørge for at alle skal med? Å besvare disse spørsmålene er enorme utfordringer for venstresida i et Spania brennmerket av finanskrisen. Hvordan skal de gjøre dette mens de samtidig fører en ansvarlig økonomisk politikk, spør Royo.

Royo formulerer noen svar som likner kraftig på denne bloggens hovedbudskap: Vi trenger en bedre organisert kapitalisme. Han trekker fram reguleringer av finansverdenen og av en kapitalisme delvis ute av kontroll, tilpassing til nye produksjonsmetoder og arbeid, og politikken når det gjelder arbeidsmarkedet.

Spørsmålet blir om det spanske Arbeiderpartiet – PSOE klarer å komme med svarene i Spania eller om ytrevenstre partiet Podemos tar den rollen? For øyeblikket puster Podemos PSOE i nakken og folkepartiet sliter.

%d bloggere liker dette: