Paradigmeskifte i Aps utenrikspolitikk

Arbeiderpartiet går fra å bekjempe fattigdom til å bekjempe ulikhet i utviklings- og utenrikspolitikken.

Det er en viktig og riktig endring i tråd med vår tid som er preget av økende inntektsulikhet i de fleste land, mens ekstrem fattigdom har blitt kraftig redusert. Det er en endring som gjør Arbeiderpartiets kjerneverdier mer synlige i utenrikspolitikken.

Endringen er også i tråd med ledetråden, som Stina Torjesen og jeg har lansert i vår helt nye bok. Vi skriver at norsk utenrikspolitikk bør ha «En bedre organisert kapitalisme» som ledetråd i boka «Sosialdemokratisk utenrikspolitikk i Trumps verden». Les sammendrag av boka her.

Ser vi på Kina blir viktigheten av å bekjempe inntektsulikhet tydelig: (teksten fortsetter under grafen)

IMG_2296-0Med det nye partiprogrammet skal Arbeiderpartiet føre en utenrikspolitikk som skal bekjempe inntektsulikhet, ulovlig kapitalflyt og skatteundragelser. På landsmøtet ble det enighet om å utjevne ulikhet, bygge ned urettferdige strukturer og styrke EØS-fondet for anstendig arbeidsliv. Landsmøtet går fra å ha som mål å bekjempe fattigdom til å utjevne ulikhet i utviklingspolitikken. Det er et paradigmeskifte. Kombinert med fokus på å bygge ned urettferdige strukturer, bekjempe ulovlig skatteunndragelser og kapitalflukt utgjør det også et paradigmeskiftet for hele utenrikspolitikken.

I tillegg vil Ap blant annet utvide de etiske retningslinjene for Oljefondet (Statens pensjonsfond utland) til å inkludere krav til åpenhet og rapportering fra flernasjonale selskap.

Programmet til Arbeiderpartiet ligger på www.arbeiderpartiet.no

Mer om boka på www.utenrikspolitikk.no og den kan kjøpes på http://www.formforlag.no

%d bloggere liker dette: