Bokanmeldelse: Sosialdemokratisk utenrikspolitikk

Anmeldt av Kristian Takvam Kindt for tidsskriftet Internasjonal Politikk

«Vi går en tid i møte som trenger nye løsninger, også i utenrikspolitikken.» Slik åpner konklusjonen fra forfatterne Kim Gabrielli og Stina Torjesen, i den nye boka Sosialdemokratisk utenrikspolitikk i Trumps verden. Forfatterne er begge aktive arbeiderpartifolk med solid erfaring med internasjonale spørsmål. De har sett seg lei på den utenrikspolitiske konsensusen som har preget norsk politisk debatt, og setter seg fore å lage et nytt rammeverk som bryter med vante forestillinger og som skal være solid forankret i sosialdemokratisk ideologi. De håper rammeverket vil «stimulere til kreativ tenking om utenrikspolitikk i Arbeiderpartiet». Dette er et godt utgangspunkt. Det er utelukkende positivt med et bidrag som forsøker å diskutere hvordan vi kan tenke progressivt om et politisk felt preget av konservatisme og en viss frykt for endring.

Forfatterne parafraserer også Karl Marx og det kommunistiske manifest og skriver at «Det går et spøkelse gjennom Europa. Et høyrepopulistisk spøkelse». «Trumps verden», som de kaller det, er en verden der «tett internasjonalt samarbeid mellom stater» ikke lenger er en selvfølge. En verden der «politikerforakt, enorme interne økonomiske og sosiale forskjeller, frykt for å miste jobben, samt uvisshet og pessimisme med tanke på fremtiden danner et viktig bakteppe». Det sosialdemokratiske svaret på dette er mer internasjonalt samarbeid, særlig innen handel og finans og tiltak som skal «adressere ulikhet direkte og med full kraft», ifølge Torjesen og Gabrielli.

For å beskrive nærmere hvordan en sosialdemokratisk utenrikspolitikk bør 
utformes, konstruerer forfatterne et rammeverk med den overordnede tittelen 
«En bedre organisert kapitalisme». Rammeverket har de tre bærebjelkene «makt og sikkerhet», «bistand» og «vekst og omfordeling». Innen makt og sikkerhet ligger alliansepolitikken, bistand er selvforklarende, mens vekst og omfordeling inkluderer støtte som skal stimulere næringsliv, jobbvekst og utjevning av sosial ulikhet.

Les hele bokanmeldelsen i tidsskriftet Internasjonal Politikk her

%d bloggere liker dette: