FN: Statusrapport for verden 2014

Halvert er barnedødeligheten, mødredødeligheten, antall mennesker uten tilgang til rent vann. 46 land har over 30 prosent kvinner i parlamentet. Siden 1995 har medisiner reddet 22 millioner fra tuberkulose.

I dag lanseres Tusenårsmålsrapporten av FN. Den gir en oversikt over hvordan verden har det og hvor langt man har kommet med de åtte tusenårsmålene FN satt ved tusenårsskiftet.

beste uk

1. Utryddelse av ekstrem fattigdom og sult

• I 1990 levde nesten halvparten av befolkningen i utviklingsland for under 1,25 dollar dagen. I 2010 var tallet redusert til 22 prosent.
• 173 millioner færre mennesker sultet i 2011-2013, sammenlignet med 1990-1992.

Framskrittet med å utrydde ekstrem fattigdom er ujevnt fordelt. Afrika sør for Sahara, og Sør-Asia ligger fortsatt bak målet. Ifølge Verdensbanken vil sørlige Afrika sannsynligvis ikke nå målet før utgangen av 2015. På grunn av manglende ernæring har fortsatt 1 av 4 barn under fem år hemmet («stuntet») vekst og kognitiv kapasitet, selv om antallet har sunket fra 40% i 1990 til 25% i 2012.

2. Oppnå universell tilgang til grunnskoleutdanning

• 9 av 10 barn i utviklingsland går nå på barneskolen.
• Det er nå tilnærmet like mange jenter som gutter som begynner på skolen.
• Halvparten av de 58 millionene barn som ikke går på skolen, bor i konfliktområder.

Det er stor framgang innen målet om universell skolegang, men fortsatt en del utfordringer. 1 av 4 barn som begynner på skolen i utviklingsland «dropper ut» og det er fortsatt 781 millioner voksne og 126 millioner barn som ikke kan lese. Over 60 prosent av dem er kvinner og jenter.

 3. Fremme likestilling og styrke kvinners posisjon

• Det er tilnærmet like mange jenter som gutter som begynner på skolen.
• 46 land har nå over 30 prosent kvinner i parlamentet.
Selv om tilnærmet like mange jenter som gutter begynner på grunnskole, er det flere jenter enn gutter som ikke fullfører utdannelsen. Mange jenter tas ut av skolen for å jobbe eller for å giftes bort. Det er kun 23 prosent av jentene på den afrikanske landsbygda som fullfører barneskolen.

 4. Redusere barnedødelighet

• Barnedødeligheten er nede i alle land, uavhengig av nasjonalinntekt.
• Sjansen for å dø før fylte fem år er halvert siden 1990.
• 6 millioner færre barn døde i 2012 enn i 1990.

Hvert år dør fremdeles 2,8 millioner barn før de fyller fire uker av årsaker som kan forebygges gjennom god fødsels- og nyfødthjelp. WHO påpeker at spedbarn, og især nyfødte, må prioriteres hvis målet om å bekjempe barnedødelighet skal nås.

 5. Bedre mødres helse

• 2 av 3 barn i utviklingsland fødes nå under tilsyn av kompetent helsepersonell.
• De fleste kvinner i utviklingsland ser en utdannet helsearbeider minst 1 gang under svangerskapet, men kun halvparten får de 4 anbefalte helsekontrollene.

Vi ligger dessverre langt bak målet om bedre mødrehelse. 40 millioner kvinner fødte uten tilsyn av helsepersonell i 2012 og 300 000 kvinner døde under graviditet eller fødsel i 2013.

 6. Bekjempe hiv/aids, malaria og andre sykdommer

• Behandling av tuberkulose har reddet 22 millioner liv mellom 1995 – 2012.
• Vaksiner mot meslinger har reddet nesten 14 millioner liv fra 2000 – 2012.
• Hiv-medisiner har reddet 6,6 millioner menneskeliv siden 1995.
• Bekjempelse av malaria har reddet tre millioner barn mellom 2000-2012.
• Fortsatt dør 600 barn av aids-relaterte årsaker hver eneste dag.

 7. Sikre miljømessig bærekraft

• 14 prosent av økosystemene på land og til vanns er nå beskyttet.
• Flere enn 2,3 milliarder mennesker har fått tilgang til rent drikkevann siden 1990.
• 2 milliarder mennesker har fått bedret sine sanitære forhold siden 1990.
• Bruken av stoffer som bryter ned ozonlaget er nå nesten eliminert.

Miljø og helse henger sammen. 748 millioner mennesker henter fortsatt drikkevann fra en usikker kilde og 1 milliard mennesker har fortsatt ikke tilgang til lukkede, sanitære forhold.

 8. Utvikle et globalt partnerskap for utvikling

• Global bistand økte for første gang siden 2010 og var i 2013 på 134,8 milliarder dollar, 831 milliarder NOK.
• 80 prosent av importen fra utviklingsland til utviklede land er momsfri.
• Gjeldsbyrden i utviklingsland er mindre nå enn i år 2000, men reduksjonen har stagnert.
• Framveksten av fri tilgang på informasjon via internett har hjulpet fram et globalt partnerskap for utvikling. Antallet internettbrukere i Afrika har fordoblet seg de siste 4 årene og 30 prosent av verdens unge er nå «digitale innfødte», det vil si at de har vært aktive online de siste 5 årene.

Selv om bistanden totalt øker så går bistanden til Afrika ned i 2013. Det er problematisk for det er fortsatt i Afrika at vi finner de største utfordringene.

Les hele rapporten her: http://www.un.org/millenniumgoals/

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: