Asia og oljefondet – fraværende i Aps internasjonale program

Programutkastet til Aps landsmøte tar opp mange viktige saker og peker på mange gode løsninger. Men den svarte elefanten i landsmøtesalen, oljefondet, stilles langt bort i et hjørne. Rett ved siden av det asiatiske kontinent.

Samtidig er det framtidsretta at programmet vil inkludere Asia i den strategiske tekningen rundt nordområdene og beholde minst 1 prosent av statsbudsjettet til bistand.

John Kerry, Espen Barth Eide

Det fraværende Asia

Utover Asia i nordområdene nevnes ikke kontinentet en eneste gang i programmet. Tidligere har utenriksministeren vært tydelig på at samarbeidet med asiatiske organisasjoner må prioriteres og styrkes. Uavhengig av det så burde det kanskje være et eget kapittel om Asia i Aps internasjonale program  – framtiden tatt i betraktning?

Tilleggsforslag: Linje 3657: Vil styrke båndene til og bygge nye allianser med fremvoksende økonomier og mellomstatlige organisasjoner i sør og øst

Nordområdene: Inkludere Asia i den strategiske tekningen

En av sakene som Kinagruppa i Internasjonalt Forum lenge har kjempet for å sette på dagsorden er at  asiaperspektivet inkluderes i arbeidet med nordområdene. I programmet er dette tatt med. Det er veldig framtidsrettet! Samtidig etterlyser jeg en bevisst holdning til maritim sektor i Nord-Norge som i dag med unntak av fiskeri er relativt fraværende (holder til i vest). Det ville også vært interessant hvis Ap ville gått inn for å konkret styrke jernbaneforbindelsene mellom sør og nord, og med våre naboland.

Konvensjon mot atomvåpen

Avsnittet om atomvåpen er klart og tydelig, men jeg kunne ønsket a Norge tok skrittet helt ut:

Tilleggsforslag: Linje 3891: Arbeide for en konvensjon mot atomvåpen etter modell av klase- og minekonvensjonene

Økonomisk diplomati

Det er bra at Ap vil utvide frihandelsavtalene til EFTA til blant annet Afrika og ha en ny WTO-runde. Samtidig står det ingenting om å styrke det økonomiske diplomatiet, hvor utenriksstasjonene/innovasjon Norge legger til rette for norske næringslivsaktører ute. Utenriksministeren var tydelig på det i sin årlige redegjørelse. Kanskje Ap burde være tydeligere? Det samme gjelder Afrika?

ap lm

Dele og skape

Det er bra at utkastet til program gjør et forsøk på å viske ut linjene mellom utenriks- og utviklingspolitikk. De tradisjonelle skillene er kunstige i dagens utenrikspolitiske bilde, hvor økonomisk vekst er den viktigste faktoren for utvikling. Samtidig er det bra at Ap fastslår at minst 1 prosent av statsbudsjettet skal brukes til bistand. Det er også bra at Ap vil måle bistanden både på fattigdomsreduksjon og på redusert ulikhet (linje 3818).

Rettigheter for utvikling

Det er veldig bra at Ap løfter opp og fram likestilling og LHBT-rettigheter i underkapittelet Verdier og rettigheter i programutkastet. At Norge skal ta opp rettighetsbrudd etc. i samtaler med andre land er bra. Men det som ville være mye mer effektivt er hvis Ap tar initiativ til et program  etter modell av ”Olje/skatt for utvikling” kalt ”Rettigheter for utvikling” eller liknende.

Et slikt skal bidra til å bygge opp faglig kompetanse på menneskerettigheter og institusjoner for å verne individets rettigheter i land, som ønsker et samarbeid på området. Et slikt program ville også inkludere barns rettigheter som det noe overraskende ikke står noe om i utkastet til program. SOS-barnebyer, Redd Barna, Plan og UNICEF har foreslått at barn tas inn i avsnittet som omhandler kvinner (linje 3596).

Tilleggsforslag: Linje 3614: Vil ta initiativ til et nytt program («rettigheter for utvikling») for å fremme faglig kompetanse og institusjoner i samarbeidslandene på rettighetsområdet etter modell av «olje/skatt for utvikling»

Oljefondets investeringer i de fattigste landene

Flere hold tar nå til orde for at Oljefondet i større grad må investere i utviklingsland. Det sier programmet ikke noe om. Jeg personlig støtter Norfund-direktør Kjell Roland om at det bør settes av 1 prosent av Oljefondet til Norfund innen 2020. Begrunnelsen for å la Norfund ta ansvar for 1 prosent er at Norfund har høyere avkastning på sine investeringer enn oljefondet, men også at disse investeringene kommer de aller fattigste landene til gode.

Tillegsforslag: Linje 3822: Vil arbeide for at SPU i større grad skal investere i de fattigste landene 

Helse og utdanning

Men fortsatt bruker Norge 1 prosent av statsbudsjettet til bistand, deriblant en stor andel til helse, utdanning og velferd. Da er det oppsiktsvekkende at helse og utdanning ikke nevnes i det internasjonale kapittelet. Dette bør det endres på. Internasjonalt Forum i Oslo Ap og Hordaland Ap har foreslått et mer utfyllende endringsforslag på dette, men her vil jeg ta fram minimumsforslaget til barneorganisasjonene, SOS-barnebyer, Redd Barna, Plan og UNICEF (forslag til endring i kursiv):

Linje 3806: «At vår utviklingspolitikk tydelig og konsekvent skal fremme demokrati, menneskerettigheter, rettferdig fordeling, tilgang til utdanning, helsetilbud og jobbskaping. 

Les forøvrig andre forslag til landsmøtet fra Internasjonalt Forum i Oslo Ap

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: