Sosial rettferdighet i norsk utenrikspolitikk

Akkurat nå skriver Utenriksdepartementet på en stortingsmelding om fordeling og sosial rettferdighet. Den skal lanseres på våren 2013. Her kommer noen innspill.

india_mother-teresa_among_children

Utviklingsminister Holmås har lagt opp til en åpen prosess og har invitert organisasjoner og institusjoner til å delta i prosessen med utarbeidelsen av stortingsmeldingen. Men kanskje rart at han ikke har invitert representanter fra fylkeslag i partiene på venstresida med i debatten? Uansett så har Internasjonalt Forum i Oslo Ap vedtatt noen forslag til hva Norge kan gjøre for å bidra til bedre fordeling og sosial rettferdighet i mottakerlandene gjennom vår utenrikspolitikk:

Mindre fattigdom: Langvarig økonomisk vekst gjennom rettferdig fordeling

Internasjonalt Forum oppfordrer

– Arbeiderpartiet til å jobbe for at:

 • Norge bistår utviklingsland med å styrke sin eksport av landbruksprodukter, og gi økt markedsadgang til flere enn de aller fattigste landene.
 • Norges internasjonale lederrolle på helseområdet rendyrkes gjennom å ha ytterligere fokus på vann- og sanitær, ernæring og mødrehelse
 • Norge viderefører satsing på utdanning, særlig på jenters utdanning (den såkalte ”jentemilliarden”) og at det vurderes å innføre en pott friske midler for utdanning for barn med nedsatt funksjonsevne og en annen pott til utdanning for barn i krise og konflikt
 • Norsk utviklingsstrategi for barn og ungdom i sør (2005) revideres og følges opp med en handlingsplan etter mønster av Regjeringens handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet
 • det arbeides for at det opprettes et barneombud eller en uavhengig MR-institusjon for barn i mottakerlandene
 • det etableres landgjennomganger for å følge opp de nye utviklingsmålene etter 2015 i de enkelte statene (etter modell av FNs MR-råd)
 • artikkel 32 i Konvensjonen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) tas på alvor og at personer med nedsatt funksjonsevne inkluderes i norsk utviklingspolitikk
 • tilskuddet til SIU (Senter for internasjonalisering av utdanning) økes for å styrke den høyere utdanningen i utviklingsland
 • samfunnsansvar og arbeidstakers rettigheter som retten til å organisere seg og streikerett inkluderes sterkere i statlige investeringsfond arbeid (som for eksempel NBIM/ NORFUND)
 • Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) får et sterkere fokus på Afrika for å gi norske bedrifter større mulighet til å etablere seg der
 • holde kjernebidragene til FN-organisasjonene høye. Kjernebidrag er helt nødvendig for å kunne forske og få bakgrunnsinformasjon om situasjonen i de ulike landene, for å være fleksible i en humanitær krise og sørge for at finansieringen settes inn der den trengs mest uten føringer fra donorlandene

Begrunnelse:

Det aller viktigste for å løfte mennesker ut av fattigdom er å opprettholde økonomisk vekst over lengre tid. Å initiere økonomisk vekst er ikke nok. De vestlige landene og mange asiatiske land har opprettholdt økonomisk vekst over flere tiår. Det har gjort at antall fattige har blitt redusert, at en større del av samfunnets ressurser blir tatt i bruk og at den generelle velstanden derfor har steget kraftig. Vekstperioder i mange utviklingsland har derimot historisk vært korte. Dette har ført til at få mennesker hentes ut av fattigdom og kan være nyttige ressurser for samfunnet. Jevnere inntektsfordeling er i følge Det internasjonale pengefondet (IMF-notat: SDN/11/08) den aller viktigste faktoren for å forlenge økonomiske vekstperioder. Den nest viktigste faktoren er en åpen økonomi. Det er særlig tre områder som peker seg ut for å oppnå jevnere inntektsfordeling, nemlig menneskers overlevelse og tilgang til helsetjenester, utdanning for alle og jordbruksreform.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: