Spania: Verdier på valg

Venstresida i Spania har regjert i nesten 8 år og gjort store endringer i det konservative samfunnet. Nå håper det konservative partiet å reversere den liberale abortpolitikken og kjønnsnøytral ekteskapslov.
Mitt forhold til PSOE (Spanias sosialistiske arbeiderparti)  startet en kveld i München for nesten 8 år siden: Temaet over bordet var hvem som skulle vinne 2004-valget i Spania. Det konservative folkepartiet, PP ledet da overlegent over venstresida. Mine samtalepartnere var to spanjoler: En som støttet PP og en PSOE-tilhenger. Den konservative av de to lovet på tro og ære å krabbe naken på alle fire gjennom Münchens gågate, hvis PSOE vant valget fem dager senere. Det skulle han komme til å angre på.
To dager senere, 11. mars 2004 våknet vi opp til den grufulle og uforståelige hendelsen, som skulle endre de politiske maktforholdene over natta: 191 personer omkom i terrorangrepet mot pendlertog i Madrid-regionen. Regjeringspartiet PP ga ETA (den baskiske motstandsbevegelsen) skylda. Neste dag ble det kjent at det var muslimske terrorister som sto bak. I befolkningen ble PPs beskyldninger mot ETA sett på som politisk spill for å vinne valget. Styrkeforholdene mellom partiene forandret seg drastisk fram til valgdagen den  14. mars: PSOE og José Luis Zapatero vant en klar seier. PSOE vant på nytt valget i 2008. 

PSOE har snudd opp ned på verdier i det spanske samfunnet siden 2004. Å snakke om en helomvending i verdier er ikke å ta for hardt i:   Zapatero var den første i spansk historie som utnevnte en regjering bestående av flere kvinner enn menn. Videre har Spania vedtatt en mengde nye lover på likestillingsområdet. Blant annet så ble det i 2007 vedtatt en egen lov for å garantere likestilling mellom kvinner og menn, og et likestillingsdepartement ble opprettet for første gang. I 2010 ble spansk abortlov blitt endret, slik at kvinner selv helt og holdent avgjør om de tar abort.  Zapatero-regjeringen har også forsterket minoritetenes rettigheter på en mengde områder. Innføringen av kjønnsnøytral ekteskapslov og rett til adopsjon for homofile i 2005 er de klareste eksemplene på dette.Disse endringene er imponerende i et ungt demokrati med svært sterke konservative og katolske krefter.

Spania står nå foran et viktig veivalg. Vi hører daglig om finanskrise og statsgjeld. Men spanjolene står også foran verdivalg eller et valg om verdier, som vil kunne ha innflytelse på landet i lang fremtid: PP vil reversere abortloven og loven om kjønnsnøytralt ekteskap og adopsjon. Nå gjenstår det å se om PP får nok seter i parlamentet til nettopp å gjøre dette. Spania går en vanskelig tid i møte. Jeg krysser fingrende for at de ikke går baklengs inn i framtiden når det gjelder verdier.

For de som måtte lure: Min kollektivsamboer viste seg aldri på alle fire i Münchens gater til stor skuffelse for oss alle. Men jeg er ganske sikker på at han aldri igjen vil trekke forhastete konklusjoner om politikkens verden.

Spansk høyesterett godkjente i 2012 den kjønnsnøytrale ekteskapsloven. På det tidspunktet så det ut til at PP valgte å ikke prøve å endre loven til tross for at de har flertall i parlamentet. Les mer på Homonytt fra hele verden

 1. Her var det lite selvransakelse!
  De siste 8 år har Spania brukt så mye penger de ikke har at det fører ikke bare landet i store problemer, men kan påvirke hele Europas fremtid og muligheter for fremtidig velferd.
  Det har vært lite fokus på bærekraft, men bare på forbruk for å sikre seg stemmer.
  Ikke bare på lite arbeid, gode offentlige ordninger, men også på arbeidsliv. Vi husker godt hvordan Spania brukte lånte statlige midler på å sponse industrien slik at de kunne bygge våre frigatter eller Kristin gasskraftverket.
  De har operert helt feil og det må sosialistene nå betale for.

  At du har fokus på homofiles rettigheter og abort er veldig bra, men det drukner i hovedtemaet her.

 2. Hei Håkon, bare så det er klart, så er ikke jeg uenig med deg i at det er noe fundementalt galt i systemet i Spania. Men det gjelder ikke bare de siste åtte årene. Og det må både, PSOE og PP ta skylda for.Du vil vite at både land med konservative og sosialistiske/sosialdemokratiske regjeringer har problemer i dag. Så det blir nok litt for enkelt å tro at høyresida har alle løsningene alene.

  I tillegg kommer det at i Spania at det var en boligboble som sprakk, som har hovedskylda for den økonomiske nedgangen. Og så må man selvfølgelig presisere at her burde politikerne, både fra PSOE og PP ha tatt affære for å regulere dette!

  Men alle snakker om økonomien om dagen, og det er naturlig. Og derfor har jeg valgt å sette fokus på verdier i innlegget her. I valgkampen ville ikke PP gi noen konkrete svar på hva de skal gjøre med makta på det økonomiske området. På verdiområdet derimot har de vært klare. Jeg mener derfor det er viktig å holde verdier og rettigheter høyt også i vanskelige tider. Eller mener du at rettigheter ikke er viktige nå om dagen?

 3. Nå er ikke jeg sikker på hvor rettighetene i USA kom fra plutselig. Rettighetene der er klart felt ned i lover. Noen lover for hver stat, andre for hele nasjonen.
  Jeg er langt mer trygg på rettighetene i USA enn rettighetene i Kina og Russland. Likevel ELSKER venstresiden å snakke om USA og ikke så mye om Kina og Russland….

  Verdier er viktig. Vi må huske at vi har våre verdier og vi liker ikke kulturimperialister. Derfor skal vi være veldig forsiktig med å si at andre bør gjøre som oss. Tross alt : Det er det som er kulturimperialisme!

  Sør Europeiske land har en helt annen kultur på homofili og abort. De hadde aldri oppgjøret med Paven slik vi i Protestantise land hadde med Martin Luther og Kong Henrik 8. i spissen.
  Derfor er en rettighet for oss lang fra sikkert er en rettighet et annet sted.

  Vi har en forsonende holdning til andre kulturer i Norge. Vi aksepterer fremmende religioner og tradisjoner. Og – de som er skeptiske blir med en gang stemplet som FRPer og gjerne også rasist. Kanskje vi skal være litt konsekvente her ?

  Når det gjelder økonomien i Spania så er det sant at det ikke bare er venstresiden som har styrt i grøften i Hellas og Spania. Men, de har sittet ved makten de siste årene og sett problemene bygge seg opp mer og mer enn de som har sittet før. Og, de har unnlatt å ta tak.

  Når det gjelder tiltak så har vel heller ikke venstresiden i Spania gått til valg på konkrete tiltak. Jeg vet ikke hva de kommer til å gjøre, men utgangspunktet må være at landet må tjene mer og ha lavere utgifter. Derfor kan kanskje «Stem på oss og vi vil fjerne deres flere timer lange lunchpause midt på dagen» være sant, men ikke noen måte å drive valgkamp på.
  Eller : «Stem på oss og dere må jobbe flere år før dere går i pensjon» er kanskje også ikke måten å drive valgkamp på.

  Selv om det er det som er nødvendig.

  1. Hei igjen, dette handler ikke om en konkurranse i hvilke land som har størst utfordringer knyttet til rettigheter. Alle land har utfordringer. Det jeg mener er at det er viktig å holde rettigheter avskilt fra økonomi-debatten. Rettighetsdebatten er like viktig i nedgangstider og en egen selvstendig debatt.

   Jeg er uenig med deg i at enkelte rettigheter varierer fra land til land: Jeg mener at homofile bør ha like rettigheter i alle land. Homofile har rett til et godt liv som alle andre. Jeg mener at menneskerettighetene er universielle. Så kan man diskutere hvordan man oppnår en rettighet i ulike samfunn. Da vil tiltakene være ulike avhengig av kulturell kontekst.

   Mener du i så fall at det er kulturimperialistisk å hevde at kvinner og menn bør ha like rettigheter i alle land? La oss ta Spania: Fram til Francos død i 1975 måtte kvinner ha tillatelse fra mannen sin for å jobbe eller opprette en bankkonto- var det kulturimperalisme da andre land i Europa mente at dette var feil? Mitt svar er nei. Svaret som den gang ble gitt av Spanias ledelse var at «I Spania har vi andre verdier- katolske verdier: Dere i Nord-Europa forstår ikke våre verdier». Spania har tatt et imponerende oppgjør med disse holdningene, mye takket være PSOE, men også PP.

   Jeg er uenig i at det skulle herske ulike rettigheter i sør i og nord i Europa. At ulike land derimot har utfordringer på forskjellige rettighetsområder er jo klart. Dette inkluderer Norge.

   Dette er en viktig og spennende debatt: Er menneskerettighetene universelle? Jeg mener ja.

 4. Jeg skjønner det du sier, Kim.
  Men – det er så utplukket den kritikken som kommer mot land som ikke overholder rettigheter.
  Vi kan godt diskutere rettigheter om du vil.
  Muslimske kvinners rettigheter i Norge er så betent at selv ikke SV statsråd ønsker så mye som å nevne problemet.
  De kristnes situasjon i muslimske land er noe man ikke ønsker å snakke høyt om. Eller…. når så man sist en funksjonshemmet i muslimske land. Eller homofile? Ikke rasistisk – men rettighetsmessig. Eller hva skjer med de som får mer enn et barn i Kina? Det er i rettighetsdebatten mange ting som jeg i alle fall mener er langt mer graverende enn det du tar opp. Og ja – rettigheter er universelle og da bør vi ha fokus på de mest alvorlige sakene først mener jeg.

  Husk dette : George W. Bush var mot abort. Og han hadde til tider flertall. Han kunne gjennomført forbud mot abort. Men, han lot det være.
  Så får vi se i Spania, da. Selv om flertallet er mot abort og mot homofile ektreskap så er det ikke sikkert det blir gjennomført. Trolig blir det ikke gjennomført da de homofile kan gifte seg i andre EU land og det vil være like gyldig som om de giftet seg i Spania. Så – det er nok bare en holdning – ikke noe som blir gjennomført.

  Det var ikke noe parti å stemme på som var for homofili, abort og som ikke var i den regjeringen som satt – som folk ønsket å skifte ut.
  Derfor må man velge – som i Norge – de partier man har mest tro på, selv om man kanskje ikke er enige i alt.

 5. Siden du begynte, tenkte jeg at jeg skulle avslutte:) Jeg diskuterer muslimske kvinners rettigheter i Norge ofte, det samme gjelder for eksempel koptiske kristne i Egypt, som det senest var om på radioen til morgen i dag. Norge har allerede ofte tatt opp forfølgelse av kristne og bahaier i Iran blant annet. Og vil fortsette å gjøre det.

  Selvfølgelig finnes det utfordringer knyttet til kvinners rettigheter i Norge. Også blant muslimer. Dette mener jeg at diskuteres svært ofte i Norge. Og det er bra. Det har bidratt til at i Norge er antallet jenter med ikke-etnisk norsk bakgrunn, som tar universitets utdannelse nå prosentvis høyere enn antallet blant etnisk-norske jenter. Det er en bragd, som ingen andre i Europa har fått til. Her fungerer altså integreringen. Hvis man derimot ser på guttene og utdanning er det større forskjell mellom de to gruppene. Så er det fortsatt mange utfordring knyttet til tvangsekteskap. Her har vi ofte hatt et fokus på jenter og det er bra. Men jeg mener at vi noen ganger også må løfte hodet ut av våre vante mønstre: Jeg kjenne for eksempel ingen jenter, som har blitt mer eller mindre ufrivillig gifte. Derimot har jeg tre mannlige bekjente norsk-vitnamesere, som har hentet kone fra hjemlandet på foreldrenes oppfordring. Og tvangsekteskap er vel ikke bra for noen?

  Og så tror jeg nok du må definere hva du mener med et «muslimsk» land. Mener du verdens mest folkerike muslimske land? Altså Indonesia? Eller kanskje du mener det nest største muslimske landet? Altså India? Det er nok både muslimske, kristne, hinduistiske etc. samfunn, som sliter med kvinners rettigheter. Men det virker som at rettighetene til kvinner i ARABISKE land ser ut til å møte flere utfordringer enn de aller fleste andre steder.

  Det tjener lite å begynne å sammenligne rettigheter i et land med et annet: Skulle altså kvinner i Norge på 60-tallet ikke kjempet for sine rettigheter, fordi det var mennesker som ble torturert et annet sted i verden? Nei, det argumentet kan jeg ikke være enig i. Her må vi som Røde Kors sier: «Kunne ha to tanker i hodet på en gang».

  Takk for en fin debatt:)

  1. Vel – jeg har ikke noe problem med definisjonen min.
   Om man har to tanker i hodet på en gang :
   Den ene om f.eks. homofili
   Og den andre om f.eks. Muslimsk land :
   Da er det kanskje rimelig å slå de to tankene sammen og anta at man mener de muslimske land der homofile har problemer.

   Takk for debatt – snakkes sikkert

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: